KontaktGeoprof s.r.o.

Adresa sídla spoločnosti:

Meteorova 1489/1

Košice 040 12

Fakturačné údaje:

IČO: 51843251

DIČ: 2120808481

IBAN: SK95 0900 0000 0051 4744 9278

Kontaktné údaje:

mob: 0905 670 773

e-mail: geoprof@geoprof.sk

V prípade cenovej ponuky nás kontaktujte telefonicky prípadne emailom na geoprof@geoprof.sk alebo formou kontaktného formulára: